FANDOM


Go to the dimensos! – Piosenka z serialu Pomóż nam, Scooby-Doo!, z odcinka Zabawa wymiarami. Utwór jest pisany i śpiewany w języku angielskim - słowo "Rabarbar" jest po polsku. Piosenka śpiewana z perspektywy Scrappy'ego.

TreśćEdytuj

Piosenka - język angielski

It's to hard!

The "Rabarbar" word,

But my friends tell me: "What the heck?

Why don't you go back?"


Go to the dimensos!

Don't be at the cross,

The Mystery Machine is on,

The new adventures are coming soon!


This dog is scared!

Fred and Daphne don't are married!

Shaggy always tell me "Back"!

But uncle Scooby eat the Scooby-snack,

This monster at this moment scared be,

Uncle Scooby chases him with me!


Go to the dimensos!

Don't be at the cross,

The Mystery Machine is on,

The new adventures are coming soon!


Oh no, uncle Scooby, I must be go out!

You can defeat the monster, when you can me to he shot!

Come on, uncle Scooby, shot me!

Oh no, I don't there be!

Piosenka przetłumaczona na polski

To jest bardzo trudne!

Słowo "Rabarbar",

Lecz moi przyjaciele mówią mi: "Co do włamania!

Dlaczego nie wracasz?"


Idź do wymiaru!

Nie bądź na krzyżu,

Wehikuł Tajemnic jest włączony,

Już niedługo nowe przygody!


Ten pies wystraszony jest!

Daphne i Fred nie są małżeństwem!

Kudłaty ciągle mówi mi "Wracajmy"!

Lecz wujek Scooby zjadł Scooby-chrupkę,

W tym momencie ten potwór wystraszył się,

Wujo Scooby goni go ze mną!


Idź do wymiaru!

Nie bądź na krzyżu,

Wehikuł Tajemnic jest włączony,

Już niedługo nowe przygody!


O nie, wujku Scooby, muszę iść!

Możesz go pokonać, jeśli możesz rzucić mnie w niego!

No chodź, wujku Scooby, rzuć mną!

O nie, nie ma mnie tutaj!